Luettavaa ja katsottavaa verkkokauppa-aiheesta

Verkkokauppa-aiheista kirjallisuutta

Kokosin vetämääni Verkkokaupan toteutus -opetusjaksoa varten aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja muuta materiaalia. Listalle pääsi uudempaa suomalaista tuotantoa (oppikirjoja ja bisnes-kirjoja) ja pari englanninkielistä oppikirjaa aiheesta.

Verkkokauppaan liittyviä oppaita ja materiaalia verkossa

Kirjallisuuden lisäksi verkosta löytyy paljon aiheeseen liittyviä oppaita tai ajankohtaisia esitysmateriaaleja. Tässä on koottuna joitain ajankohtaisimpia niistä.

Videoita verkkokaupan eri aiheista

Videoiden avulla voi herätellä ajatuksia verkkokaupasta tai johdatella suurempiin kokonaisuuksiin. Alla on Youtube-soittolista muutamasta melko tuoreesta videosta.

Hyviä esimerkkejä verkkokaupoista

Tähän olen koonnut muutaman korkeatasoiseksi arvioidun verkkokaupan:


Tiedätkö sinä jonkin hyvän materiaalin verkkokauppaan liittyen tai hyvän esimerkin verkkokaupasta? Ehdota kommenteissa!

Mitä matkailun opiskelijoiden pitäisi osata matkailun sähköisestä …

See on Scoop.itMatkailu verkossa

eTourism Curriculum on yhteistyöverkosto, jonka puitteissa kootaan tieto kurssien opetussuunnitelmista ja tunnistetaan yhdessä opettajien kanssa kehitystarpeita. Verkoston organisoitumiskokous pidetään Matka 2013 …

See on www.experiencelab.fi

Matkailun sähköisen liiketoiminnan tehtävä: Laadi sähköisen markkinoinnin opas

Opas matkailuyrityksille ja -yrittäjille

Laatikaa neljän hengen ryhmissä käytännöllinen opas yhdestä valitsemastanne sähköisen markkinoinnin osa-alueesta. Oppaan kohderyhmänä ovat matkailuyritykset ja -yrittäjät.

Jokainen ryhmä valitsee haluamansa aiheen ja aiheet eivät saa olla päällekkäisiä. Ryhmä ilmoittaa itsensä ja aiheensa kurssin Moodlen keskustelupalstalle.

Oppaan laajuus min. 12 sivua.

Sähköisen markkinoinnin oppaan aiheet

Valitkaa ryhmänne aihe seuraavista (tai ehdottakaa aihetta):

 1. Hakukoneoptimointi
 2. Yrityksen verkkosivut
 3. Verkkomainonta
 4. Bloggaaminen
 5. Verkkovideot
 6. Sähköpostimarkkinointi
 7. Diili-palvelut
 8. Facebook-markkinointi
 9. Matkailun suosittelupalvelut (Tripadvisor yms.)
 10. Matkailun sähköiset jakelukanavat (Booking.com yms.)
 11. Mobiilimarkkinointi
 12. Web-analytiikka
 13. Ehdota aihetta!

Sähköisen markkinoinnin oppaan rakenne

Oppaan rakenne ja siinä käsiteltävät asiat ovat karkeasti esitettynä seuraavanlaiset. Sovella valitsemasi aiheen mukaan.

 • Valittuun aiheeseen liittyvät perusperiaatteet (esim. mikä on bloggaamisen idea ja miten se toimii)
 • Mikä on valitun aiheen merkitys markkinoinnin kannalta
 • Valittuun aiheeseen liittyvät työkalut ja palvelut
 • Esimerkkejä siitä, miten tähän aiheeseen liittyvää markkinointia on tehty matkailualan yrityksissä
 • Suunnittelu, resursointi ja käyttöönotto yrityksen kannalta
 • Valittuun aiheeseen liittyviä markkinoinnin onnistumisen mittareita

Matkailun sähköisen markkinoinnin lähteitä ja materiaalia

Tutustu digitaalisen markkinoinnin kirjallisuuteen ja aiheeseen liittyviin nettilähteisiin (muista lähdekritiikki!)

Seuraavien avulla pääsee alkuun:

Uusi! Ajankohtaista uutisvirtaa ja artikkeleita matkailun sähköiseen liiketoimintaan liittyen

http://www.scoop.it/t/matkailu-verkossa

Sähköisestä markkinoinnista on tehty paljon myös opinnäytteitä viime vuosina. Näitä voi hakea http://www.theseus.fi -palvelusta. Hyviä asiasanoja ovat mm. verkkomainonta, verkkomarkkinointi, sähköinen markkinointi, Internet-markkinointi, Internet-mainonta. Opinnäytteistä löytyy hyviä lähteitä ja mahdollisesti kokemuksia käytännön toimeksiannoista.

Matkailun sähköisen liiketoiminnan tehtävä: sisällöntuotanto

Matkailuaiheiset blogiartikkelit

Tehtävä suoritetaan parityönä. Parit ilmoittavat itsensä ja aiheensa kurssin keskustelupalstalla Moodlessa – ryhmillä ei saa olla päällekkäisiä aiheita.

Tehtävänä on tuottaa 2 blogiartikkelia, joissa esitellään Kainuun matkailutarjontaa, erityisesti talvi- ja kevätkauden osalta. Pyrimme blogissa ajankohtaisuuteen.

Kirjoitusohjeet blogiartikkeleille

Artikkelit kirjoitetaan matkailijoille ja niiden on annettava heille inspiraatiota ja hyödyllistä tietoa. Toimi ikäänkuin virtuaalisena oppaana matkailijalle: kerro tuotteesta ja alueesta, kerro mistä sen voi ostaa, kerro miten sinne pääsee jne.

Käsittele matkailutuotteita ja yrityksiä positiivisessa valossa, mutta vältä liiallista mainostamista ja myyntipuheita.

Tutustu aiheenasi olevaan tuotteeseen ja yritykseen useamman lähteen kautta, tutustu niiden markkinointiin Internetissä, mitä sisältöä niistä on saatavilla (uutiset, kuvat, videot, tms.). Käytä myös omia kokemuksiasi, jos mahdollista. Onko muilla opintojaksoilla tuotetusta materiaalista apua tässä tehtävässä?

Linkitä käyttämäsi lähteet artikkelin tekstin yhteydessä.

Artikkelissa on suositeltavaa olla yksi tai useampi kuva tai video. Huomioi tässä tekijänoikeudet ja viittaukset alkuperäiseen tekijään. Älä linkitä kuvia muilta sivustoilta, vaan siirrä ne Bloggeriin. Onko omia kuvia käytettävissä? Etsi verkon kuvapalveluista käyttökelpoisia Creative Commons-lisensoituja kuvia. Aiheeseen liittyvien Youtube-videoiden upottaminen artikkeliin onnistuu myös, alkuperäisen tekijä ja linkitys tietysti oltava.

Tee tekstistä helposti silmäiltävä ja luettava: käytä kappalejakoja, väliotsikoita, listoja, yms. Puhuttele lukijaa suoraan.

Kiinnitä huomiota avainsanoitukseen: artikkelin otsikko ja tunnisteet.

Artikkelin loppuun tulee kehotus tai kysymys lukijalle (mitä mieltä olet, kerro omista kokemuksistasi, tms.), tarkoituksena on saada lukijoilta kommentteja aiheesta.

Artikkelin loppuun tulee linkitykset yrityksen/tuotteen sivuille ja lukijalle kehotus toimintaan, esim. lisätiedon hakemiseen.

Ohjeet blogiartikkelien julkaisemisesta

Blogi löytyy osoitteesta:  http://www.lomamatkalla-kainuussa.info

Käyttäjätunnukset löytyvät kurssin Moodlesta.

Kun artikkeli on valmis, ÄLÄ JULKAISE SITÄ! Tallenna se luonnoksena ja ilmoita kurssin opettajalle, joka tarkistaa artikkelin. Tarkistuksen jälkeen tehdään vielä pyydetyt muutokset tai julkaistaan artikkeli.

Tukimateriaalit