Uusia ajatuksia 3D:n käytöstä matkailun markkinoinnissa

Osallistuin helmikuussa 2014 työpajaan, jossa käsiteltiin 3D:n mahdollisuuksia matkailun markkinoinnissa. Tämä kirjoitus pohjautuu työpajassa esiin tulleisiin ajatuksiin. Olen asiaa käsitellyt myös aiemmassa kirjoituksessani.

Smart e-Tourism -hankkeen työpaja

Oulun yliopiston CIE on mukana Smart e-Tourism -hankkeessa, jossa haetaan uusia innovaatioita 3D-sovellusten käyttöön matkailun toimialalla ja tutkitaan asiakkaiden suhtautumista näihin. CIE on muutenkin toiminut 3D-internetin alalla jo pitkään. Hanke järjesti aiheesta mielenkiintoisen työpajan.

3D-teknologiaa kokeiltavana

Tilaisuudessa oli kokeiltavana Kizhin 3D-mallinnus CAVE-ympäristössä, Oculus-visiirin avulla sekä 2D-näytöllä. Vaikuttavin näistä oli 3D-mallissa liikkuminen Oculus-visiirin kautta.

Oulu3D:n tekemään malliin voi tutustua videon avulla alla:

Suurempi joukko voi kerralla tutustua 3d-ympäristöön CAVE:n avulla. Vaikutelmaa tehostettiin siinä vielä 3D-lasien avulla.

Nähtävillä oli myös perinteisempiä 3D-malleja, jotka toimivat tietokoneiden näytöillä. Näitä oli tehty Nallikarista, Haukiputaan kirkosta, yms. Virtuaalisessa kirkossa on järjestetty jumalanpalvelus, jossa osallistujat olivat mukana avatareina. Mielenkiintoinen oli myös hotellista tehty mallinnus, jota käytetään oppimisympäristönä.

Aiemmassa kirjoituksessani kritisoin näiden kehnoa käyttökokemusta. Tehokkaalla laitteistolla saadaan asiaa tietysti parannettua. ”Tökkivän” käyttökokemuksen lieventämisen lisäksi pitää edelleenkin käyttäjälle tarjota vihjeitä siitä, mitä hän voi 3D-mallin sisällä tehdä.

Tuleeko 3D-internet?

Esityksissä vahvasti ennustettiin, että Internetin käyttöliittymä tulee muuttumaan kolmiulotteiseksi. 3D-teknologia tulee myös osaksi nettiselaimia, joten erikseen asennettavista selaimen lisäosista päästään jatkossa eroon. Tuleeko tavallisen Internet-ympäristön rinnalle jonkinlainen virtuaalinen maailma, joissa ihmiset toimivat avatareina? Tavallinen verkkosisältö voidaan viedä tietysti osaksi tätä maailmaa. Toisaalta, myös 3D-ympäristön ja todellisen maailman välille voidaan luoda yhteyksiä Internet of Things -toimintatavalla: käynnistä kokoustilan kahvinkeitin 3D-mallin sisältä. Näistä asioista kertoi ansiokkaasti Jani Pirkola Cyberlightningista.

3D-ympäristöissä navigointi vaatii totuttelua, joskin tietokonepelejä harrastaneet ovat tällaiseen liikkumiseen tottuneet. Tulevaisuudessa tämä voi olla triviaali asia: kaikki osaavat liikkua näissä yhtä hyvin kuin surffata verkkosivuilla nykyään. Nähtäväksi tämä kehitys tietysti vielä jää.

3D tarttuvana sisältönä matkailumarkkinoinnissa

Jos kuva kertoo tuhat sanaa, niin video kertoo enemmän ja 3D kertoo vieläkin enemmän. 3D-ympäristöihin liittyy aktiivinen toiminta, kun taas kuvat, tekstit ja videotkin ovat luonteeltaan passiivisia. Toiminta tekee sisällöstä tarttuvaa – se jää ihmisten mieliin. Tämä on markkinoinnin kannalta tavoiteltava asia.

Matkailu perustuu paljon erilaisiin paikkoihin ja tiloihin, ja näiden esittäminen soveltuu erityisen hyvin 3D-ympäristössä tehtäväksi. Voisiko myös palveluelementin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tuoda vahvemmin osaksi tätä ympäristöä?

3D:n pitäisi olla kuitenkin matkailijan kannalta yhtä lähestyttävää kuin verkkovideo nykyään. Muuten se jää ehkä pienen joukon viihdykkeeksi.

Matkailun markkinoija on tietysti ongelmissa sen suhteen, mihin resurssit kohdistetaan? Onko 3D sellainen asia, joka pitäisi ottaa jo nyt asialistalle? Nykyiset kokeilut ovat olleet melko työläitä. 3D-teknologian kehittyessä nopeasti on vaarana, että ympäristö on valmistuessaan jo ”vanhan” näköinen. Lisäksi ympäristöön pitäisi saada myyntikanava. Näistä asioista keskustelivat Henna Ukonmaanaho MeriCityTunturi-hankkeesta sekä Janne Soini Oulun Matkailusta.

Virtuaalinen todellisuus matkailijoiden ulottuville

CAVE:n ja Oculus Riftin kaltaiset virtuaalisen todellisuuden käyttöliittymät tulisi saattaa matkailijoiden ulottuville. Elämys on näissä huomattavasti syvempi kuin tietokoneen ruudulta katsottaessa. Näitä voisi olla matkatoimistojen show roomeissa ja alan messuilla.

Keskustelujen perusteella Oculus olikin ollut Matkamessuilla myös kuluttajien sekä matkanjärjestäjien kokeiltavana. Heidän vaikutelmansa olivat positiivisia.

Loppujen lopuksi:

3D:n merkitys matkailun markkinoissa on epämääräinen - ainakin vielä

 

 

 

 

 

 

 

Kommentoi: mitä mieltä sinä olet tai mitä kokemuksia sinulla on 3D:n mahdollisuuksista markkinoinnissa?

 

Matkakohteiden 3D-virtuaalimallinnokset

CAVE computer modeling

Viime aikoina on tehty Pohjois-Suomessa muutamia web-selaimessa toimivia 3D-virtuaalimallinnoksia:

Virtuaalimaailmat ovat  periaatteessa hyviä esimerkkejä sisällöstä, johon lukija (asiakas, matkailija) voi uppoutua eri tavalla kuin tekstiin ja kuviin, jopa videoonkin. Jäljempänä kokemuksia ja ajatuksia näistä virtuaalimaailmoista matkailumarkkinoinnissa.

Käyttökokemuksia matkailun virtuaalimaailmoista

Virtuaalinen Hailuoto ei ollut tässä vaiheessa vielä julkistettu eikä käytettävissä. Jäämme tätä odottamaan.

Lumimaailmat ja Kajaanin linna toimivat Unity Web Player -lisäosan avulla selaimessa. Lisäosan asentuminen vie aikansa ja sen jälkeen ladataan varsinainen virtuaalimaailma.

Kajaanin linna virtuaalisena kyykytti pari vuotta vanhan MBP-kannettavan täysin. Lumimaailmat toimivat aluksi ihan kohtuullisesti, mutta ”hyytyivät” vähän ajan kuluttua. Tätä ei siis käytännössä päästy kokeilemaan.

Teknisessä mielessä käyttökokemus jättää siis toivomisen varaa.

Lumimaailmoihin pääsee siis tutustumaan ennen kuin niiden fyysiset toteutukset on avattu yleisölle. Tämä on hyvä idea – luodaan odotuksia ja halua vierailla varsinaisissa lumimaailmoissa.

Toisaalta esimerkiksi lumimaailman osalta käyttäjä on hieman hukassa – mitä voin tehdä täällä?

Ikoneita klikkailemalla pääsee siirtymään paikasta toiseen ja saa esille yritysten esittelytekstejä. Kaupallinen viestintä ei tule häiritsevästi tai keskeyttävästi esille.

Maailman ulkoasusta tulee mieleen lapsille suunnatut pelit.

Onko edelleenkin helpointa uppoutua Youtube-videoon, kuin virtuaalimaailmaan?

Jatkokehitystä: tekniikka, käyttökokemus

3D virtuaalimaailmojen tekninen toteutus hioutunee ajan kanssa paremmaksi. Yllättävän kankeita olivat vielä tällä kerralla.

Entä sisältö ja tekeminen? Jonkinlainen pelillistäminen kenties?

Voisiko yhdistää nykyisiä verkkoyhteisöjä virtuaalimaailmaan? Facebook-kirjautuminen ja jako esimerkiksi?

Onnistuuko virtuaalisen ja fyysisen yhdistäminen? Voisiko kävijöitä osallistaa? Virtuaalimaailmassa kävijän tuottama sisältö näkyisi fyysisessä lumimaailmassa – ja toisinkinpäin.

Virtuaalimaailmassa mukana olevia yrityksiä kiinnostanee kävijäseuranta (tämä voi jo ollakin), toimipisteiden ja aktiviteettien tarkempi mallintaminen, liidien kerääminen, mahdollisesti ostosten tekeminen.

Internet-markkinoinnin oppaita

Kajaanin AMK:n toteuttama kehittämishanke on tuottanut Internet-markkinoinnin oppaita, erityisesti matkailualan yritysten tarpeisiin. Oppaat ovat saatavilla Slideshare-palvelun kautta.

Internet-markkinoinnin oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:

Verkkosivustojen hankinta

Opas pohjautuu kokemuksiin verkkosivustojen uudistamiseen liittyvistä hankinnoista.

Blogit markkinoinnissa

Ehdotuksia blogien käytöstä matkakohdetason markkinoinnissa.

Hakukonemainonta

Perustuen kokemuksiin Adwords-mainonnasta matkailualalla.

Verkon kuuntelu

Ilmaiset perustyökalut ja esimerkkejä siitä, mitä verkosta voi löytyä sekä ehdotuksia miten näitä löydöksiä voisi käsitellä.

Matkailun sähköisen liiketoiminnan tehtävä: Laadi sähköisen markkinoinnin opas

Opas matkailuyrityksille ja -yrittäjille

Laatikaa neljän hengen ryhmissä käytännöllinen opas yhdestä valitsemastanne sähköisen markkinoinnin osa-alueesta. Oppaan kohderyhmänä ovat matkailuyritykset ja -yrittäjät.

Jokainen ryhmä valitsee haluamansa aiheen ja aiheet eivät saa olla päällekkäisiä. Ryhmä ilmoittaa itsensä ja aiheensa kurssin Moodlen keskustelupalstalle.

Oppaan laajuus min. 12 sivua.

Sähköisen markkinoinnin oppaan aiheet

Valitkaa ryhmänne aihe seuraavista (tai ehdottakaa aihetta):

 1. Hakukoneoptimointi
 2. Yrityksen verkkosivut
 3. Verkkomainonta
 4. Bloggaaminen
 5. Verkkovideot
 6. Sähköpostimarkkinointi
 7. Diili-palvelut
 8. Facebook-markkinointi
 9. Matkailun suosittelupalvelut (Tripadvisor yms.)
 10. Matkailun sähköiset jakelukanavat (Booking.com yms.)
 11. Mobiilimarkkinointi
 12. Web-analytiikka
 13. Ehdota aihetta!

Sähköisen markkinoinnin oppaan rakenne

Oppaan rakenne ja siinä käsiteltävät asiat ovat karkeasti esitettynä seuraavanlaiset. Sovella valitsemasi aiheen mukaan.

 • Valittuun aiheeseen liittyvät perusperiaatteet (esim. mikä on bloggaamisen idea ja miten se toimii)
 • Mikä on valitun aiheen merkitys markkinoinnin kannalta
 • Valittuun aiheeseen liittyvät työkalut ja palvelut
 • Esimerkkejä siitä, miten tähän aiheeseen liittyvää markkinointia on tehty matkailualan yrityksissä
 • Suunnittelu, resursointi ja käyttöönotto yrityksen kannalta
 • Valittuun aiheeseen liittyviä markkinoinnin onnistumisen mittareita

Matkailun sähköisen markkinoinnin lähteitä ja materiaalia

Tutustu digitaalisen markkinoinnin kirjallisuuteen ja aiheeseen liittyviin nettilähteisiin (muista lähdekritiikki!)

Seuraavien avulla pääsee alkuun:

Uusi! Ajankohtaista uutisvirtaa ja artikkeleita matkailun sähköiseen liiketoimintaan liittyen

http://www.scoop.it/t/matkailu-verkossa

Sähköisestä markkinoinnista on tehty paljon myös opinnäytteitä viime vuosina. Näitä voi hakea http://www.theseus.fi -palvelusta. Hyviä asiasanoja ovat mm. verkkomainonta, verkkomarkkinointi, sähköinen markkinointi, Internet-markkinointi, Internet-mainonta. Opinnäytteistä löytyy hyviä lähteitä ja mahdollisesti kokemuksia käytännön toimeksiannoista.

Matkailun sähköisen liiketoiminnan tehtävä: sisällöntuotanto

Matkailuaiheiset blogiartikkelit

Tehtävä suoritetaan parityönä. Parit ilmoittavat itsensä ja aiheensa kurssin keskustelupalstalla Moodlessa – ryhmillä ei saa olla päällekkäisiä aiheita.

Tehtävänä on tuottaa 2 blogiartikkelia, joissa esitellään Kainuun matkailutarjontaa, erityisesti talvi- ja kevätkauden osalta. Pyrimme blogissa ajankohtaisuuteen.

Kirjoitusohjeet blogiartikkeleille

Artikkelit kirjoitetaan matkailijoille ja niiden on annettava heille inspiraatiota ja hyödyllistä tietoa. Toimi ikäänkuin virtuaalisena oppaana matkailijalle: kerro tuotteesta ja alueesta, kerro mistä sen voi ostaa, kerro miten sinne pääsee jne.

Käsittele matkailutuotteita ja yrityksiä positiivisessa valossa, mutta vältä liiallista mainostamista ja myyntipuheita.

Tutustu aiheenasi olevaan tuotteeseen ja yritykseen useamman lähteen kautta, tutustu niiden markkinointiin Internetissä, mitä sisältöä niistä on saatavilla (uutiset, kuvat, videot, tms.). Käytä myös omia kokemuksiasi, jos mahdollista. Onko muilla opintojaksoilla tuotetusta materiaalista apua tässä tehtävässä?

Linkitä käyttämäsi lähteet artikkelin tekstin yhteydessä.

Artikkelissa on suositeltavaa olla yksi tai useampi kuva tai video. Huomioi tässä tekijänoikeudet ja viittaukset alkuperäiseen tekijään. Älä linkitä kuvia muilta sivustoilta, vaan siirrä ne Bloggeriin. Onko omia kuvia käytettävissä? Etsi verkon kuvapalveluista käyttökelpoisia Creative Commons-lisensoituja kuvia. Aiheeseen liittyvien Youtube-videoiden upottaminen artikkeliin onnistuu myös, alkuperäisen tekijä ja linkitys tietysti oltava.

Tee tekstistä helposti silmäiltävä ja luettava: käytä kappalejakoja, väliotsikoita, listoja, yms. Puhuttele lukijaa suoraan.

Kiinnitä huomiota avainsanoitukseen: artikkelin otsikko ja tunnisteet.

Artikkelin loppuun tulee kehotus tai kysymys lukijalle (mitä mieltä olet, kerro omista kokemuksistasi, tms.), tarkoituksena on saada lukijoilta kommentteja aiheesta.

Artikkelin loppuun tulee linkitykset yrityksen/tuotteen sivuille ja lukijalle kehotus toimintaan, esim. lisätiedon hakemiseen.

Ohjeet blogiartikkelien julkaisemisesta

Blogi löytyy osoitteesta:  http://www.lomamatkalla-kainuussa.info

Käyttäjätunnukset löytyvät kurssin Moodlesta.

Kun artikkeli on valmis, ÄLÄ JULKAISE SITÄ! Tallenna se luonnoksena ja ilmoita kurssin opettajalle, joka tarkistaa artikkelin. Tarkistuksen jälkeen tehdään vielä pyydetyt muutokset tai julkaistaan artikkeli.

Tukimateriaalit