Luettavaa ja katsottavaa verkkokauppa-aiheesta

Verkkokauppa-aiheista kirjallisuutta

Kokosin vetämääni Verkkokaupan toteutus -opetusjaksoa varten aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja muuta materiaalia. Listalle pääsi uudempaa suomalaista tuotantoa (oppikirjoja ja bisnes-kirjoja) ja pari englanninkielistä oppikirjaa aiheesta.

Verkkokauppaan liittyviä oppaita ja materiaalia verkossa

Kirjallisuuden lisäksi verkosta löytyy paljon aiheeseen liittyviä oppaita tai ajankohtaisia esitysmateriaaleja. Tässä on koottuna joitain ajankohtaisimpia niistä.

Videoita verkkokaupan eri aiheista

Videoiden avulla voi herätellä ajatuksia verkkokaupasta tai johdatella suurempiin kokonaisuuksiin. Alla on Youtube-soittolista muutamasta melko tuoreesta videosta.

Hyviä esimerkkejä verkkokaupoista

Tähän olen koonnut muutaman korkeatasoiseksi arvioidun verkkokaupan:


Tiedätkö sinä jonkin hyvän materiaalin verkkokauppaan liittyen tai hyvän esimerkin verkkokaupasta? Ehdota kommenteissa!

Matkailun sähköisen liiketoiminnan tehtävä: Laadi sähköisen markkinoinnin opas

Opas matkailuyrityksille ja -yrittäjille

Laatikaa neljän hengen ryhmissä käytännöllinen opas yhdestä valitsemastanne sähköisen markkinoinnin osa-alueesta. Oppaan kohderyhmänä ovat matkailuyritykset ja -yrittäjät.

Jokainen ryhmä valitsee haluamansa aiheen ja aiheet eivät saa olla päällekkäisiä. Ryhmä ilmoittaa itsensä ja aiheensa kurssin Moodlen keskustelupalstalle.

Oppaan laajuus min. 12 sivua.

Sähköisen markkinoinnin oppaan aiheet

Valitkaa ryhmänne aihe seuraavista (tai ehdottakaa aihetta):

 1. Hakukoneoptimointi
 2. Yrityksen verkkosivut
 3. Verkkomainonta
 4. Bloggaaminen
 5. Verkkovideot
 6. Sähköpostimarkkinointi
 7. Diili-palvelut
 8. Facebook-markkinointi
 9. Matkailun suosittelupalvelut (Tripadvisor yms.)
 10. Matkailun sähköiset jakelukanavat (Booking.com yms.)
 11. Mobiilimarkkinointi
 12. Web-analytiikka
 13. Ehdota aihetta!

Sähköisen markkinoinnin oppaan rakenne

Oppaan rakenne ja siinä käsiteltävät asiat ovat karkeasti esitettynä seuraavanlaiset. Sovella valitsemasi aiheen mukaan.

 • Valittuun aiheeseen liittyvät perusperiaatteet (esim. mikä on bloggaamisen idea ja miten se toimii)
 • Mikä on valitun aiheen merkitys markkinoinnin kannalta
 • Valittuun aiheeseen liittyvät työkalut ja palvelut
 • Esimerkkejä siitä, miten tähän aiheeseen liittyvää markkinointia on tehty matkailualan yrityksissä
 • Suunnittelu, resursointi ja käyttöönotto yrityksen kannalta
 • Valittuun aiheeseen liittyviä markkinoinnin onnistumisen mittareita

Matkailun sähköisen markkinoinnin lähteitä ja materiaalia

Tutustu digitaalisen markkinoinnin kirjallisuuteen ja aiheeseen liittyviin nettilähteisiin (muista lähdekritiikki!)

Seuraavien avulla pääsee alkuun:

Uusi! Ajankohtaista uutisvirtaa ja artikkeleita matkailun sähköiseen liiketoimintaan liittyen

http://www.scoop.it/t/matkailu-verkossa

Sähköisestä markkinoinnista on tehty paljon myös opinnäytteitä viime vuosina. Näitä voi hakea http://www.theseus.fi -palvelusta. Hyviä asiasanoja ovat mm. verkkomainonta, verkkomarkkinointi, sähköinen markkinointi, Internet-markkinointi, Internet-mainonta. Opinnäytteistä löytyy hyviä lähteitä ja mahdollisesti kokemuksia käytännön toimeksiannoista.